Důležité odkazy

Oznámení o vstupu do paušálního režimu pro OSVČhttps://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan
Ověřování plátců DPH CZhttps://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/izdr/izdr.faces
Ověřování plátců DPH EUVies on-the-Web – European Commission (europa.eu)Vies on-the-Web – European Commission (europa.eu)ean Commission (europa.eu)