Úvod

Komplexní účetnictví v Brně a okolí

Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence (jednoduché účetnictví), rekonstrukce účetnictví, zpracování mezd a daňových přiznání pro malé a střední firmy.

Účetnictví v softwaru Stereo a Money

Pro zpracování účetnictví používáme ekonomický software STEREO a MONEY S3. Velký důraz je kladen na individuální přístup ke každému klientovi. Důsledně dodržujeme zachování mlčenlivosti o skutečnostech, vyplývajících z podnikatelské činnosti klientů.

Naše zásady snadného zpracování účetnictví

Spolupráce probíhá na základě uzavřené smlouvy, samozřejmostí je diskrétnost, přesnost a odpovědnost za správné provedení. V případě pochybení zodpovídáme za pokuty a penále až do výše 200.000 Kč.

Výhody externího účetnictví v porovnání s vlastní účetní

Využitím externích účetních služeb šetříte finanční prostředky, které byste byli nuceni ve formě hardwaru, softwaru, mzdových nákladů, školení a ostatních nutných výdajů vydat k tomu, aby jste vytvořili pracovní podmínky pro stálého zaměstnance. 

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.